Polityka prywatności i cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług droga elektroniczna przez Administratora Serwisu.

DEFINICJE

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://kto-dzwonil.com -  Serwis zewnetrzny - serwis internetowe partnerów, uslugodawców lub uslugobiorców Administratora. Administrator - firma PHP SOFTWARE (Częstochowa), swiadcząca usługi drogą elektroniczną za posrednictwem Serwisu oraz przechowujaca i uzyskujaca dostep do informacji w urzadzeniach Uzytkownika. Uzytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator swiadczy uslugi droga elektroniczna za posrednictwem Serwisu. Urzadzenie - elektroniczne urzadzenie wraz z oprogramowaniem, za posrednictwem, którego Uzytkownik uzyskuje dostep do Serwisu. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urzadzeniu Uzytkownika

RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urzadzenia Uzytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu. Cookies zewnetrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urzadzenia Uzytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnetrznych. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urzadzenia Uzytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnetrzne podczas jednej sesji danego Urzadzenia. Po zakonczeniu sesji pliki sa usuwane z Urzadzenia Uzytkownika. Cookies trwale - pliki zamieszczane i odczytywane z Urzadzenia Uzytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnetrzne do momentu ich recznego usuniecia. Pliki nie sa usuwane automatycznie po zakonczeniu sesji Urzadzenia chyba ze konfiguracja Urzadzenia Uzytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakonczeniu sesji Urzadzenia.

BEZPIECZENSTWO

Mechanizmy skladowania i odczytu - Mechanizmy skladowania i odczytu Cookies nie pozwalaja na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani zadnych informacji poufnych z Urzadzenia Uzytkownika. Przeniesienie na Urzadzenie Uzytkownika wirusów, koni trojanskich oraz innych robaków jest praktycznie niemozliwe. Cookie wewnetrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnetrzne sa bezpieczne dla Urzadzen Uzytkowników. Cookie zewnetrzne - za bezpieczenstwo plików Cookie pochodzacych od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej czesci Polityki Cookie.

CELE DO KTóRYCH WYKORZYSTYWANE SA PLIKI COOKIE

Usprawnienie i ulatwienie dostepu do Serwisu - Administrator moze przechowywac w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach uzytkownika dotyczacych Serwisu aby usprawnic, polepszyc i przyspieszyc swiadczenie uslug w ramach Serwisu. Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnetrzne wykorzystuja pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Uzytkowników. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnetrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urzadzen Uzytkowników czy statystyki zachowan uzytkowników. Dane te zbierane sa w celu analizy i ulepszania Serwisu. Uslugi spolecznosciowe - Administrator oraz Serwisy zewnetrzne wykorzystuja pliki Cookie do wsparcia uslug spolecznosciowych.

SERWISY ZEWNETRZNE

Administrator wspólpracuje z nastepujacymi serwisami zewnetrznymi, które moga zamieszczac pliki Cookie na Urzadzeniach Uzytkownika: Programy Afilacyjne, Wyszukiwarki produktów i ofert, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Google+, Facebook, Twitter i innymi

MOZLIWOSCI OKRESLANIA WARUNKóW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU NA URZADZENIACH UZYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNETRZNE

Uzytkownik moze w dowolnym momencie, samodzielnie zmienic ustawienia dotyczace zapisywania, usuwania oraz dostepu do danych zapisanych plików Cookies. Informacje o sposobie wylaczenia plików Cookie w najpopularniejszych przegladarkach komputerowych i urzadzen mobilnych dostepna sa na stronie: jak wylaczyc cookie. Uzytkownik moze w dowolnym momencie usunac wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystajac z narzedzi Urzadzenia Uzytkownika za posrednictwem którego Uzytkownik korzysta z uslug Serwisu.

WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostepu do plików Cookie na Urzadzeniu Uzytkownika moze spowodowac nieprawidlowe dzialanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za nieprawidlowo dzialajace funkcje Serwisu w przypadku gdy Uzytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób mozliwosc zapisywania i odczytu plików Cookie.

ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez koniecznosci informowania o tym uzytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze beda publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodza w zycie w dniu publikacji Polityki Cookie.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO PHP SOFTWARE wykonuje obowiązek informacyjny wobec naszych Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i ich pracowników w związku z realizacją umów oraz wykonywanych zleceń.

 

1. Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych serwisu oraz aplikacji mobilnych jest: PHP SOFTWARE Częstochowa, mail administratora: biuro@phpaukcje.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a.) wykonywania zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem, a także zapobiegania oszustwom, spamowi, niebezpicznym połączeniom telefonicznym, zapobieganiem naliczania niechcianych opłat telefonicznych

b.) przygotowania oferty po przesłaniu zapytania mailowego, telefonicznego lub poprzez panel klienta, ściśle związanej z działalnością przedsiębiorcy

c.) analizowania popularności zapytań oraz analizowania opinii
d.) związanych z dokumentacją podatkową i rachunkową, w tym wystawiania faktur vat, faktur pro forma, rachunków oraz umów
e.) realizacji prawnie uzasadnionych interesów poprzez reklamę własnych produktów i usług – marketingu usług własnych
 

3. Jakie dane gromadzimy:
W trakcie korzystania z usług Administrator gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adresy IP, adres strony www, dane logowania do panelu administracyjnego – serwera, hostingu, domeny i dane związane z płatnościami (w przypadku zakupu usług). Podanie danych jest dobrowolne jednak wymagane do celów zawarcia i realizacji umowy. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. W przypadku braku udostępnienia danych realizacja umowy będzie nie możliwa a dostęp do niektórych usług ograniczony.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz prawa Klienta
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ale Twoje dane będą bezpieczne poprzez uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

6. Okresy przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zlecenia/umowy oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

a.) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
b.) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c.) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
d.) statystycznych i archiwizacyjnych, marketingowych
e.) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@phpaukcje.pl

7. Komu udostępniamy dane osobowe?
W celach realizacji umowy oraz podatkowo – rachunkowych, ale także w celu kontaktu z klientem, dane mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych, w szczególności:
a.) do osób z nami współpracujących, realizujących umowy
b.) do dostawcy oprogramowania służącego do komunikacji)
c.) biura rachunkowego
d.) podmiotów udostępniających analizę i optymalizację stron www
e.) hostingodawcy
Zastrzegamy jednocześnie, iż zebrane i przetwarzane dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim lub instytucjom w innych przypadkach niż cele realizacji umowy, chyba że będzie wymagane ich udostępnienie przez przepisy prawa.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Nie prowadzimy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, które wywołują skutki prawne wobec Państwa, ale korzystamy z plików coookies oraz czatów pozwalających na indetyfikację klienta.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276